• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Dyplomowany piwowar - technologia browarnicza z elementami techniki

Szczegóły
Kod TPIWY.SP.02
Jednostka organizacyjna Wydział Technologii Żywności
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania Dwa semestry
Adres WWW https://ksb.edu.pl/dyplomowany-piwowar/
Wymagany dokument
  • dyplom
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy w wybranej rekrutacji.

(pokaż minione tury)
Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Rekrutacja na studia podyplomowe
    Tura 1 (04.05.2022 00:00 – 10.06.2022 23:59)

Celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych „Dyplomowany piwowar – technologia browarnicza z elementami techniki” jest przekazanie wiedzy studentom oraz nabycie przez nich umiejętności i kompetencji z zakresu technologii żywności, a w szczególności technologii browarniczej. Absolwenci studiów mogą być technologami w zakładach produkujących piwo, zarówno w skali rzemieślniczej jak i wielkoprzemysłowej. Ponadto Absolwenci nabywają kwalifikacje z zakresu projektowania produktów, podstaw inżynierii i techniki, kontroli jakości oraz utrzymania higieny w zakładzie. Posiądą oni wiedzę w zakresie planowania i zarządzania produkcją browarniczą, oraz zagadnień formalno-prawnych w tym segmencie działalności gospodarczej.

 

Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2021/2022:

Zjazd 1: 9-10.10.2021
Zjazd 2: 27-28.11.2021
Zjazd 3: 11-12.12.2021
Zjazd 4: 22-23.01.2022
Zjazd 5: 19-20.02.2022


1. Wymagane jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów (jedno z wymienionych: inż.; lic.; mgr; mgr inż.).

2. Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby zatrudnione w firmie sektora browarniczego (browar, słodownia, producent surowców dla przemysłu browarniczego, właściciel browaru). Kryterium oceniane na podstawie zaświadczenia wydanego przez pracodawcę.

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryterium wymienione w pkt. 2 niż liczba miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń.