Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia II stopnia, semestr letni

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Rekrutacja skierowana do absolwentów studiów inżynierskich z wyjątkiem kierunku winogrodnictwo i enologia.
Nabór odbywa się na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.
Na I rok zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali najwyższe oceny.

Programy i tury rekrutacji

Lp. Studia Tura 1 Tura 2 Tura 3
1 Architektura krajobrazu, stacjonarne, II stopnia od: 15.01.2021 08:30
do: 17.02.2021 23:59
od: 18.02.2021 16:00
do: 22.02.2021 23:59
od: 23.02.2021 16:00
do: 28.02.2021 23:59
2 Biogospodarka, niestacjonarne, II stopień od: 15.01.2021 08:30
do: 17.02.2021 23:59
od: 18.02.2021 16:00
do: 24.02.2021 23:59
3 Biogospodarka, stacjonarne, II stopień od: 15.01.2021 08:30
do: 17.02.2021 23:59
od: 18.02.2021 16:00
do: 24.02.2021 23:59
od: 26.02.2021 15:00
do: 04.03.2021 23:59
4 Bioinżynieria zwierząt, stacjonarne, II stopnia od: 15.01.2021 08:30
do: 17.02.2021 23:59
od: 18.02.2021 16:00
do: 23.02.2021 23:59
5 Biotechnologia, stacjonarne, II stopnia od: 15.01.2021 08:30
do: 17.02.2021 23:59
6 Dietetyka, stacjonarne, II stopnia od: 15.01.2021 08:30
do: 17.02.2021 23:59
od: 18.02.2021 16:00
do: 24.02.2021 23:59
7 Geodezja i kartografia, niestacjonarne II stopnia od: 15.01.2021 08:30
do: 17.02.2021 23:59
od: 18.02.2021 16:00
do: 22.02.2021 23:59
od: 23.02.2021 16:00
do: 28.02.2021 23:59
8 Geodezja i kartografia, stacjonarne II stopnia od: 15.01.2021 08:30
do: 17.02.2021 23:59
od: 18.02.2021 16:00
do: 22.02.2021 23:59
od: 23.02.2021 16:00
do: 28.02.2021 23:59
9 Gospodarka przestrzenna, niestacjonarne, II stopnia od: 15.01.2021 08:30
do: 17.02.2021 23:59
od: 18.02.2021 16:00
do: 28.02.2021 23:59
10 Gospodarka przestrzenna, stacjonarne, II stopnia od: 15.01.2021 08:30
do: 17.02.2021 23:59
od: 18.02.2021 16:00
do: 28.02.2021 23:59
11 Inżynieria i gospodarka wodna, stacjonarne, II stopnia od: 15.01.2021 08:30
do: 17.02.2021 23:59
od: 18.02.2021 16:00
do: 22.02.2021 23:59
od: 23.02.2021 16:00
do: 28.02.2021 23:59
12 Inżynieria środowiska, niestacjonarne, II stopnia od: 15.01.2021 08:30
do: 17.02.2021 23:59
od: 18.02.2021 16:00
do: 22.02.2021 23:59
od: 23.02.2021 16:00
do: 28.02.2021 23:59
13 Inżynieria środowiska, stacjonarne, II stopnia od: 15.01.2021 08:30
do: 17.02.2021 23:59
od: 18.02.2021 16:00
do: 22.02.2021 23:59
od: 23.02.2021 16:00
do: 28.02.2021 23:59
14 Leśnictwo, niestacjonarne, II stopnia od: 15.01.2021 08:30
do: 17.02.2021 23:59
15 Leśnictwo, stacjonarne, II stopnia od: 15.01.2021 08:30
do: 17.02.2021 23:59
16 Ochrona środowiska, niestacjonarne, II stopień (po studiach inżynierskich) od: 15.01.2021 08:30
do: 17.02.2021 23:59
od: 18.02.2021 16:00
do: 24.02.2021 23:59
od: 26.02.2021 15:00
do: 04.03.2021 23:59
17 Ochrona środowiska, stacjonarne, II stopień (po studiach inżynierskich) od: 15.01.2021 08:30
do: 17.02.2021 23:59
od: 18.02.2021 16:00
do: 24.02.2021 23:59
od: 26.02.2021 15:00
do: 04.03.2021 23:59
18 Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, niestacjonarne, II stopnia od: 15.01.2021 08:30
do: 17.02.2021 23:59
od: 18.02.2021 16:00
do: 27.02.2021 23:59
od: 02.03.2021 12:00
do: 05.03.2021 23:59
19 Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, stacjonarne, II stopnia od: 15.01.2021 08:30
do: 17.02.2021 23:59
od: 18.02.2021 16:00
do: 27.02.2021 23:59
od: 02.03.2021 12:00
do: 05.03.2021 23:59
20 Ogrodnictwo, niestacjonarne, II stopnia od: 15.01.2021 08:30
do: 17.02.2021 23:59
od: 18.02.2021 16:00
do: 24.02.2021 23:59
21 Ogrodnictwo, stacjonarne, II stopnia od: 15.01.2021 08:30
do: 17.02.2021 23:59
od: 18.02.2021 16:00
do: 24.02.2021 23:59
22 Rolnictwo, niestacjonarne, II stopień od: 15.01.2021 08:30
do: 17.02.2021 23:59
od: 18.02.2021 16:00
do: 24.02.2021 23:59
od: 26.02.2021 15:00
do: 04.03.2021 23:59
23 Rolnictwo, stacjonarne, II stopień od: 15.01.2021 08:30
do: 17.02.2021 23:59
od: 18.02.2021 16:00
do: 24.02.2021 23:59
24 Sztuka ogrodowa, niestacjonarne, II stopnia od: 15.01.2021 08:30
do: 17.02.2021 23:59
od: 18.02.2021 16:00
do: 24.02.2021 23:59
25 Sztuka ogrodowa, stacjonarne, II stopnia od: 15.01.2021 08:30
do: 17.02.2021 23:59
strony
Strony: 1, 2
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200